Mapa zasadnicza prowadzona jest w skali 1:500 i w takiej skali najlepiej ją kupić.