W związku z dostępnością tylko map hybrydowych na terenie obrębów Dobrzejowice, Nielubia, Kromolin, Kłoda, prosimy o zamawianie map w formacie rastrowym (GeoTIFF).