Powiat Głogowski Geoportal 2

Najnowsze Aktualności

Formularz kontaktowy


    Osoba fizycznaGeodetaPrzedsiębiorcy, projektanciRzeczoznawcy


    Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
    dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

    Logo PEUG

    Back to top