– Skontaktuj się


  Osoba fizycznaGeodetaPrzedsiębiorcy, projektanciRzeczoznawcy


  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21
  67-200, Głogów

  e-mail: podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

  PODGiK Głogów posiada konto na EPUAP2
  adres skrzynki EPUAP:
  /PODGiKGlogow/skrytka

  BIP:

  https://podgikglogow.bip.gov.pl/

  Dyrektor:
   76 7272588 (pokój 109)

  Księgowość i kadry:
   76 7272587 (pokój 110)

  Koordynacja dokumentacji projektowej:
   76 7272589 (pokój 110)

  Ewidencja Gruntów i Budynków:
   76 7272581 / 76 7272586 (pokój 128)

  Mapa numeryczna:
   76 7272583 (pokój 127)

  Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego geodetom i firmom geodezyjnym:
   76 7272585 (pokój 125)
   515 158 738

  Kontrola operatów:
   76 7272582 (pokój 109, 125)

  Obsługa interesantów (wnioski, wyrysy, wypisy, mapy do celów opiniodawczych itp.):
   76 7272580 (pokój 124)
   515 158 738

  Informatyk:
   76 7272584 (pokój 127)

   

  Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
  dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

  Logo PEUG

  Back to top