– Katalog e-usług

Realizowana w Geoportalu usługa przeglądania danych przestrzennych, w oparciu o art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.,  jest powszechna i nieodpłatna, jeśli nie jest wykorzystywana w celach zarobkowych.

Użytkownik może, gasząc i zaświecając poszczególne warstwy tematyczne, a także posługując się podstawowym paskiem narzędzi, przeglądać dane przestrzenne. Może uzyskiwać podstawowe informacje o obiektach przestrzennych oraz lokalizować się na mapie poprzez podanie współrzędnych, numerów działek czy adresu.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu.

Read more Geoportal powiatowy

Zgodnie z art. 40 a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez powiat jest odpłatne, poza przypadkami wymienionymi w ust. 2. Szczegółowe zasady naliczania opłat znajdują się w załączniku do ustawy.

Użytkownik, który posiada swoje konto, przy pomocy e-usług może zamówić dane materiały, otrzymać Dokument Obliczenia Opłaty, zapłacić drogą elektroniczną i w zależności od zamawianych materiałów otrzymać je drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową wraz z Licencją.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu, a czas realizacji jest uzależniony od klienta i osób trzecich (np. banki).

Read more Udostępnienie materiałów dla osób fizycznych oraz gmin

Zgodnie z art. 40 a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez powiat jest odpłatne, poza przypadkami wymienionymi w ust. 2. Szczegółowe zasady naliczania opłat znajdują się w załączniku do ustawy.

Użytkownik, przedstawiciel jednostki organizacyjnej, który posiada swoje konto, przy pomocy e-usług może zamówić dane materiały, otrzymać Dokument Obliczenia Opłaty, zapłacić drogą elektroniczną i w zależności od zamawianych materiałów otrzymać je drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową wraz z Licencją.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu, a czas realizacji jest uzależniony od klienta i osób trzecich (np. banki).

Read more Udostępnienie materiałów dla przedsiębiorców/projektantów (wnioski na narady koordynacyjne)

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Logo PEUG

Back to top