– Katalog e-usług

Portal umożliwia zarejestrowanym pracownikom gminy wchodzącej w skład powiatu przeglądać bazę ewidencji gruntów i budynków w oparciu o różne wybory obiektów, a także wykonywać zestawienia i drukować je dla własnych potrzeb, na przykład podatków i opłat.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu.

Read more Portal gminy

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Logo PEUG

Back to top