Realizowana w Geoportalu usługa przeglądania danych przestrzennych, w oparciu o art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.,  jest powszechna i nieodpłatna, jeśli nie jest wykorzystywana w celach zarobkowych.

Użytkownik może, gasząc i zaświecając poszczególne warstwy tematyczne, a także posługując się podstawowym paskiem narzędzi, przeglądać dane przestrzenne. Może uzyskiwać podstawowe informacje o obiektach przestrzennych oraz lokalizować się na mapie poprzez podanie współrzędnych, numerów działek czy adresu.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu.

Więcej Geoportal powiatowy