W poniższym wpisie znajdują się aktualne adresy URL e-usług powiatu Głogowskiego wdrożone w ramach projektu PEUG

Geoportal powiatowy http://glogow.geoportal2.pl/map/www/mapap.php
Udostępnienie materiałów dla osób fizycznych https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php
Udostępnienie materiałów dla przedsiębiorców/projektantów https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php
Geoportal dla uprawnionych użytkowników https://glogow.geoportal2.pl/map/www/mapas.php
Portal geodety https://glogow.geoportal2.pl/map/osrodek/
Portal rzeczoznawcy https://glogow.geoportal2.pl/map/rciwn
Portal komornika https://glogow.geoportal2.pl/map/komornik
Portal gminy https://glogow.geoportal2.pl/map/ewopis/