– Adresy URL wdrożonych e-usług

W poniższym wpisie znajdują się aktualne adresy URL e-usług powiatu Głogowskiego wdrożone w ramach projektu PEUG

Geoportal powiatowy http://glogow.geoportal2.pl/map/www/mapap.php
Udostępnienie materiałów dla osób fizycznych https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php
Udostępnienie materiałów dla przedsiębiorców/projektantów https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php
Geoportal dla uprawnionych użytkowników https://glogow.geoportal2.pl/map/www/mapas.php
Portal geodety https://glogow.geoportal2.pl/map/osrodek/
Portal rzeczoznawcy https://glogow.geoportal2.pl/map/rciwn
Portal komornika https://glogow.geoportal2.pl/map/komornik
Portal gminy https://glogow.geoportal2.pl/map/ewopis/

 

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Logo PEUG

Back to top