Portal dla zarejestrowanych wykonawców prac geodezyjnych umożliwia ich pełną zdalną obsługę: zgłoszenie pracy przez Internet, uzgodnienie listy niezbędnych materiałów zasobu, zapłata elektroniczna, pobranie materiałów, zgłoszenie zakończenia prac i przesłanie wykonanego operatu (w formie elektronicznej) oraz roboczych baz danych.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu a czas realizacji jest uzależniony od czasu realizacji roboty geodezyjnej.

Więcej Portal geodety

Portal umożliwia zarejestrowanemu rzeczoznawcy pełną obsługę elektroniczną przez 24 godziny/7 dni w tygodniu.

Poprzez e-usługi użytkownik może przeglądać w różnym układzie dane z rejestru cen i wartości nieruchomości, bez ich cen i wartości. Może też zamówić określone pozycje z rejestru, otrzymać automatycznie Dokument Obliczenia Opłaty, zapłacić drogą internetową, jak również otrzymać Licencję i pełną informacj, z cenami dla zamówionych pozycji (transakcji).

Więcej Portal rzeczoznawcy

Portal umożliwia zarejestrowanemu komornikowi sądowemu przez 24 godziny/7 dni w tygodniu sprawdzać istnienie w bazie ewidencji gruntów i budynków wskazanych osób lub instytucji.

Może on również dla danej odnalezionej osoby lub instytucji zamówić uwierzytelniony wypis z bazy ewidencji gruntów i budynków.

Więcej Portal komornika

Portal umożliwia zarejestrowanym pracownikom gminy wchodzącej w skład powiatu przeglądać bazę ewidencji gruntów i budynków w oparciu o różne wybory obiektów, a także wykonywać zestawienia i drukować je dla własnych potrzeb, na przykład podatków i opłat.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu.

Więcej Portal gminy