– INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2020r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będzie otwarty, aby dostać się do Ośrodka proszę dzwonić pod nr:
Obsługa geodetów 76 72 72 585
Obsługa interesantów 76 72 72 580

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Logo PEUG

Back to top