Operaty do weryfikacji proszę przesyłać wyłącznie za pomocą Poczty Polskiej. Po pozytywnej weryfikacji, uwierzytelnione dokumenty będą odsyłane również tą drogą.

W razie ewentualnych pytań – tel. 767272588.