– INFORMACJA DLA GEODETÓW

Operaty do weryfikacji proszę przesyłać wyłącznie za pomocą Poczty Polskiej. Po pozytywnej weryfikacji, uwierzytelnione dokumenty będą odsyłane również tą drogą.

W razie ewentualnych pytań – tel. 767272588.

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Logo PEUG

Back to top