– Informacja dotycząca godzin pracy ośrodka w dniu 20.02.2020 r.

Uprzejmie informuję, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 20 lutego 2020 r. będzie nieczynny od godz. 11:00 do 14:00 (szkolenie).

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Logo PEUG

Back to top