– Informacja dotycząca godzin pracy ośrodka w dniu 26.11.2019

Uprzejmie informuję, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 26 listopada będzie nieczynny od godz. 11:00 do 15:30 (szkolenie).

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Logo PEUG

Back to top