Informujemy, że od 02.12.2019 na terenie obrębów Dobrzejowice, Nielubia, Kromolin, Kłoda dostępne są mapy wektorowe. Od tego momentu nie można korzystać z map rastrowych.