– INFORMACJA NA TEMAT PRACY OŚRODKA

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie będzie nieczynny (w zamian za święto przypadające 1 maja).

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Logo PEUG

Back to top