– INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie będzie nieczynny.

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Logo PEUG

Back to top